Size chart

CHỌN SIZE ĐÚNG
Sử dụng số đo của bạn và biểu đồ bên dưới để xác định cỡ giày của bạn.
Xin lưu ý: số đo từ gót chân đến ngón chân (cm) của bạn sẽ ngắn hơn một chút so với số đo CM trên hộp giày của bạn. Chúng tôi nhận ra điều này và đã tính toán nó.

CM
INCHES

CÁCH ĐO CHÂN CỦA BẠN
Mang loại tất bạn sẽ đi cùng giày và đo chân vào buổi chiều (bàn chân thường sưng vào ban ngày). Phân phối đều trọng lượng trước khi đo.

CHỌN SIZE ĐÚNG
Sử dụng số đo của bạn và biểu đồ bên dưới để xác định cỡ giày của bạn.
Xin lưu ý: số đo từ gót chân đến ngón chân (cm) của bạn sẽ ngắn hơn một chút so với số đo CM trên hộp giày của bạn. Chúng tôi nhận ra điều này và đã tính toán nó.

CM
INCHES

CÁCH ĐO CHÂN CỦA BẠN
Mang loại tất bạn sẽ đi cùng giày và đo chân vào buổi chiều (bàn chân thường sưng vào ban ngày). Phân phối đều trọng lượng trước khi đo.

CHỌN SIZE ĐÚNG
Sử dụng số đo của bạn và biểu đồ bên dưới để xác định cỡ giày của bạn.
Xin lưu ý: Số đo từ gót chân đến ngón chân của bạn (tính bằng cm) có thể ngắn hơn một chút so với số đo CM mà bạn tìm thấy trên hộp giày của mình. Chúng tôi đã thực hiện những điều chỉnh nhỏ trong một số trường hợp để tính đến chất liệu của giày và đảm bảo vừa vặn.

CM
INCHES